Månedlig infoskriv

Informasjon til beboere er styrets viktigste kommunikasjonskanal til beboere i borettslaget. Skrivene deles ut i postkassen til den enkelte beboer, men kan også lastes ned herfra.