Kontakt

Styret forutsetter at du har kjennskap til reglene hos oss og at du vet hvor informasjon finnes. Du har ansvar for å søke informasjon selv, bl.a. i informasjonen under. Dersom du er i tvil kontakter du vaktmester eller styret. Finner du ikke det du leter etter, kan du kontakte vaktmester eller styret, som kan hjelpe deg. Ikke ta saken i egne hender selv om du ikke finner noe om det her.

Styret i borettslaget består av fem personer: leder, nestleder, sekretær og 2 varamedlemmer. Borettslaget forsøker så langt det er mulig å få med representanter både fra høyblokkene og lavblokkene. Det er generalforsamlingen som velger styret, og den er i mars/april hvert år. Styret har møte 1 gang i måneden (unntatt juli).  Saker som beboerne vil at styret skal ta opp må sendes skriftlig i god tid på forhånd.

Styreleder

Kjell Egil Solbø

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Vaktmester

John Helge Skorve / Arnt Olav Flønes

+47 900 47 317
vaktmester@rosenli.no

Vaktmester er behjelpelig med enkle reparasjoner i arbeidstiden, som er kl. 07.30 – 15.00. For bistand etter kl. 15.00 skal AVARN Security kontaktes.

I gangen i Rosenli 15 og 17 og utenfor Digranesveien 15, er det egen postkasse for brev og beskjeder til vaktmester og styret. Postkassene blir ettersett daglig.

Bomiljøvakt

AVARN Security

+47 951 94 025

Valgkomite

Valgkomiteen består av Nina Tone Torgersen, Reid Rossnes og Einar Haualand