Styret – vaktmester

Styret - vaktmester

Styret

Styret i borettslaget består av 5 personer: leder, nestleder, sekretær og 2 varamedlemmer. Borettslaget forsøker så langt det er mulig å få med representanter både fra høyblokkene og lavblokkene. Det er generalforsamlingen som velger styret, og den er i mars/april hvert år. Styret har møte 1 gang i måneden (unntatt juli).  Saker som beboerne vil at styret skal ta opp må sendes skriftlig i god tid på forhånd.

Vaktmester

Vaktmester er behjelpelig med enkle reparasjoner i arbeidstiden, som er kl.07.30 – 15.00. Telefon 51 56 20 62 eller mobil 900 47 317, e-post: vaktmester@rosenli.no.  I gangen i Rosenli 15 og 17 og utenfor Digranesveien 15 er det egen postkasse for brev og beskjeder til vaktmester og styret.  Postkassene blir ettersett daglig.

Navn på postkasse og ringeklokke  

Det er vaktmester som setter navn på postkasse og ringeklokke ute.  Ved innflytting skal BATE (Tidl. Stavanger Boligbyggelag) gi beskjed, men skulle det hende at det glemmes, er det bare å ta kontakt med vaktmester, som så ordner opp. Påklistrede lapper av egen design med navn er ikke særlig pent.  NB! Beboere som leier leilighet av firma, kommune eller på framleie, må selv gi beskjed til vaktmester ved innflytting.