Avfallshåndtering

Rosenli Borettslag har fokus på gjenvinning og miljø. Alle beboere oppfordres til å holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfall ved konteinerne.
Avfall skal kastes i de nedgravde konterinerne. Ikke fyll opp luken med for mye avfall eller for store gjenstander slik at avfallet ikke faller ned i konteineren. Pass på at luken er igjen etter bruk, gi den eventuelt en liten dytt.

For å se hvordan avfall skal sorteres, sjekk ut kommunens nettsted: http://sortere.no/info/kommune/stavanger
Kommunen har også en god henteordning for grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. Les mer om dette nederst på siden.

Restavfall

Resteavfall er det som er igjen etter du har kildesortert avfallet ditt. I restavfall må du aldri kaste farlig avfall (f.eks. maling, lim, oljer, sprøytemidler) eller EE-avfall (f.eks. lyspærer, lysstoffrør, ledninger, datautstyr). Plast og Isopor skal også i restavfallet

Plastavfall

Plastemballasje,isopor etc.  kastes i restavfallskontainer.

Papiravfall

I papirkonteineren kastes reklame, aviser, ukeblader, kontorpapir, papp og kartong. Melk og drikkekartonger kastes i konteiner for papir. Husk å skylle kartongene før de brettes sammen. For å delta i melkelotteriet må navn og telefonnummer føres på de brettede kartongene, og de må legges i en plastpose som knyttes sammen.

Bioavfall

I biokonteineren kastes matavfall (kjøtt, fisk, grønnsaker/bær, kaffegrut, eggeskall, bein, tørkepapir) og hageavfall (blomster, gress, kvister). Matavfall, buravfall, sagflis o.l. må pakkes i bioposer som knyttes igjen.

Renholdsverket utdeler to ruller med bioposer i året. Trenger du flere poser kan du henvende deg til vaktmester.

Bioavfall

I biokonteineren kastes matavfall (kjøtt, fisk, grønnsaker/bær, kaffegrut, eggeskall, bein, tørkepapir) og hageavfall (blomster, gress, kvister). Matavfall, buravfall, sagflis o.l. må pakkes i bioposer som knyttes igjen.

Renholdsverket utdeler to ruller med bioposer i året. Trenger du flere poser kan du henvende deg til vaktmester.

Spesialavfall

I fellesrom i hver etasje i høyblokkene og i kjellerboden på lavblokkene står det en rød boks som brukes til spesialavfall, farlig avfall, småelektro osv.

Glass og metall

Ved garasjen er det miljøstasjon for glass og metall. Husk å vaske beholderene før de kastes.

Felles konteiner

Konteiner bestilles ca 1 gang per måned og blir plassert ved garasjen på vestenden av lavblokkenen. Her kan du kaste det som ikke skal i de nedgravde konteinerne. Konteinerne er låst med kodelås. Koden får du hos vaktmester.

Det som kastes i konteiner må gjøres så lite som mulig, f.eks. må kjøkken- og garderobeskap slås sammen. Kun avfall fra beboere er tillatt å kaste i konteineren.

Følgende kan ikke kastes i konteineren

 • Lysrør, lysrørarmaturer, små elektriske appareter etc.
 • Hvitevarer, brunevarer
 • Bildekk, bildeler, oljer etc.
 • Papir, pappesker etc.
 • Spesialavfall, inkludert gipsplater
 • Biologisk avfall, husholdningsavfall

Privat konteiner

Det er ofte behov for å benytte konteiner, spesielt under renovasjonsarbeid. For å unngå å sjenere naboer må du følge disse reglene:

 • Du må kontakte vaktmester for å finne best mulig plassering
 • Konteineren skal stå i kortest mulig tid. Du bør planlegge litt for å få mest mulig effektiv bruk av den fordi det av og til er personer som legger avfall i konteineren som du har leid. Slikt avfall kan du ikke bare legge på gaten, det må taes med i konteineren.
 • Forurensing/søl som følger av bruken må du selv rydde opp i
 • Ting skal legges i konteiner fra bakken og ikke kastes fra leiligheten.
Henteordning for hele Stavanger

Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy.

 • Grovavfall – avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Du kan ha tre hentinger i året.
 • Hageavfall – plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. Du kan ha tre hentinger i året.
 • Farlig avfall – f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.
 • Tøy – klær og andre tekstiler.

Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall og farlig avfall settes avfallet frem kvelden før eller senest 07.30 på selve hentedagen. For hageavfall må dette settes frem senest kl 06.30 på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser.

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

Bestill henting på: www.hentavfall.no/