Brannvern - sikkerhet

Brannsikkerhet

Når det brenner skal du gjøre følgende:

  • Ring brannvesenet, tlf 110
  • Evakuer mennesker og dyr
  • Prøv å slukkebrannen med vann, skum/pulverapperat eller brannteppe
  • Lukk dører og vinduer
  • Forlat leiligheten/bygningen
  • Ikke bruk heisene

Brannslanger

Det er plassert brannslanger i hver etasje, midt i ganger på veggen. De er så lange at de når inn i alle leilighetene i etasjen. Du kan på eget ansvar bruke slangen til å spyle altanen med. Da lærer du samtidig å bruke den. Men pass på at du får stengt hovedkranen med slangetrommelen etter deg, slik at den ikke står og drypper og forårsaker skader. Når slangen er rullet inn og kranen er stengt, må trykket i slangen slippes ut.

Brannslukker

Det skal være en håndholdt brannslukker i hver boenhet, enten av skum- eller pulvertypen. Den førstnevnte er best egnet og kommer i en 6 kg utgave som kan håndteres av de fleste. Sett deg inn i funksjonsmåten når du kjøper den. Du er selv ansvarlig for kontroll og vedlikehold av apparatet.

Røykvarslere

Borettslaget sørget for å montere  røykvarslere i hver leilighet. Se etter at du har røykvarsler og at den virker. I 2012 ble alle røykvarslere byttet, og de har longlife batteri som skal holde opptil 10 år. Test røykvarsleren minst t gang pr. mnd. Borettslaget v/vaktmester ber deg om å teste røykvarsleren og gi skriftelig tilbakemelding på at det er utført en gang årlig. Du vil få beskjed om tidspunktet.

I høyblokkene er det installert brannvarslingsanlegg  som dekker alle fellesrom, kjellere og utenfor hovedtavlene i etasjen, det har direkte varsling til Brannvesenet, se egen instruks i gangen.

I lavblokkene er det installert trådløse seriekoblete optiske røykvarslere, disse er ikke koblet til noen sentral.

Rømningsveier i høyblokkene

På altanene i høyblokkene er det brann-/rømningsluker med stige, slik at du kan rømme enten opp eller ned i en krisesituasjon, fortrinnsvis nedover. Det er derfor viktig at det ikke plasseres noe over og ved luken slik at eventuell rømming blir hindret/ forsinket. Minst en gang i året bør du sjekke at den fungerer.

Hver leilighet har en kjellerbod. Det er ikke lov å plassere gjenstander utenfor boden. Det kan være at rømningsveier blir helt eller delvis stengt. Slike gjenstander blir fjernet uten videre.

Fyrverkeri

Oppskyting av fyrverkeri fra batterier er ikke lov på vår eiendom.