Inneklima

For et godt inneklima i boligen er det viktig med passe temperatur, ikke støyplager, god belysning som ikke blender og tilførsel av frisk luft. Røyking, matlaging, fukt, råte, mangelfull ventilasjon er med på å redusere kvaliteten av inneklimaet.

Kondens/fuktproblemene i leiligheter

Noen leiligheter opplever problemer med dugg på vinduer og innestengt, fuktig luft. Dette trenger ikke å være et problem, men ved høy fuktighet over tid er det en klar fare for vekst av muggsopp.

En slik vekst kan være godt synlig og føre til en tydelig lukt, men andre ganger kan det gå lang tid før man oppdager noe tegn til at det er noe galt.  I mellomtiden kan det ha vært en umerkelig, negativ belastning på inneklimaet i boligen.

Når du sover avgir du ca 40gr vann pr time, dette kondenseres på kalde flater som f. eks vinduene.

I leiligheter hvor det produseres mer fuktighet enn hva utluftingen klarer å trekke ut, er det en generell fare for så høye fuktverdier at det oppstår vekst av muggsopp.  Ekstra stor fare for vekst er det i forbindelse med overflater som kjøles ned på grunn av varmetap, dvs. særlig yttervegger.  På slike kalde flater vil det lett kunne dannes kondens.  Bak hyller, skap, nede i hjørner og bak møbler hvor det er lite luftsirkulasjon øker risikoen desto mer. Her vil man ikke ha noen effektiv luftsirkulasjon som ellers skulle kunne varme opp og tørke ut den kondenserte luftfuktigheten.

Ytterligere tilførsel av vanndamp fra dusjing, matlagning og klesvask kan forsterke problemet med kondensering og vekst av muggsopp. I utgangspunktet vil dette kunne sammenlignes med dugg på bilruter.  Før varmeapparatet startes vil pusten din lett kunne skape dugg på bilruta, mens etter noe tid vil den varme luften uten problemer kunne tørke ruta.

Mottiltak er å øke ventilasjon/ utlufting og riktig plassering av varmeovner. Monteres en varmelist under vinduet vil den stoppe kondenseringen på vindusflaten, trekk seng, møbler ut fra yttervegg ca 5 – 10 cm slik at ikke luften blir stillestående på de plassene.

Tørking av klær MÅ kun skje på altanen eller badet,  viften bør stå på hele døgnet, skru opp hastigheten når du tørker klær, dusjer, lager mat etc og la den gå en stund på fullt etterpå.

Og for at viften skal virke, MÅ den ha lufttilførsel, åpne ventilene!

Et velfungerende ventilasjonsanlegg er viktig for inneklimaet.

Avregistrering

Les mer om inneklima på Folkehelseinstituttet eller kontakt Mycoteam AS. Mycoteam er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor fagfeltet biologiske bygningsskader (sopp, muggsopp, råtesopp, vannskader, fukt og insekter). Vi gir nøytrale råd basert på biologisk fagkompetanse og uten økonomisk interesse i sanering.