Generalforsamling

Generalforsamling avvikles minst en gang i året, og er regulert i kapittel 9 i Vedtektene. Generalforsamlingen er øverste styringsorgan, og andelseiere oppfordres til å delta for å ta beslutninger som påvirker oss alle.

Dokumenter fra generalforsamlingene finner du under her.

Ordinær generalforsamlingProtokollInnkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ekstraordinær generalforsamling


Protokoll ekstra

Innkalling ekstra

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling

Årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ekstraordinær generalforsamling


Innkalling ekstra

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling

Årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll ekstra

Innkalling ekstra

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling

Årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning