Varmepumpe

Det gis tillatelse til installering av varmepumpe men det skal søkes om det til styret på forhånd og følgende regler/ retningslinjer skal oppfylles:

 1. Søknaden skal inneholde forslag til plassering, angivelse av type varmepumpe og beregnet utvendig lydnivå.
 2. Det må velges en varmepumpe tilpasset norske forhold med et akseptabelt lydnivå ute. Under 55 dBA anbefales
 3. Varmepumpen skal være levert av en forhandler som godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAPgodkjent forhandler).
 4. Forhandler må bekrefte å ha tilgang på reservedeler og eget serviceapparat.
 5. Installasjon må kun gjøres av fagfolk sertifisert via for eksempel Norsk Varmepumpeforening eller en norsk importør. Montørens installatørbevis må kunne fremvises.
 6. Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.
 7. Både kjøp og installasjon skal gjøres av samme firma for å forenkle prosessen ved eventuelle feil.
 8. Før installasjon skal det alltid gjennomføres en befaring hjemme hos beboer, hvor leverandøren av varmepumpen skal komme med en anbefaling for plassering av utedel og hvilken type pumpe som bør velges.
 9. Det er viktig at varmepumpen blir dimensjonert i forhold til leilighetens areal.
 10. Utedel bør monteres 10 meter fra soveromsvindu til nabo og alltid minst ½ meter over bakken. Dersom det gjelder en spesielt stillegående varmepumpe, så kan dette dispenseres fra.
 11. Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort.
 12. Gjennomføringen av rør/kabler i yttervegg må tettes på en forsvarlig måte, bor hull på skrått nedover, innefra og ut med minst 15 graders vinkel.
 13. Eventuelle avløpsrør som går i friluft og utsettes for utetemperatur må frostsikres med selvregulerende varmekabel.
 14. Alle rør på yttervegg bør legges i rørkanaler.
 15. Varmepumpen skal som hovedregel ikke være synlig fra bakkenivå. Det gjelder for høyblokkene og fra 2. etasje og oppover i lavblokkene.
 16. Varmepumpen kan være synlig fra 1. etasje i lavblokkene, men må da dekkes av en trekasse spesielt tilpasset og egnet for formålet, unntatt når det er glasset inn. Kassen skal males i samme farge som veggen den er montert på.
 17. Brukes varmepumpen for luftkondisjonering om sommeren, kan luftfuktigheten bli for lav.
 18. Varmepumpen må kunne fjernes for vedlikehold av veggen bak. Det er beboer selv som må bekoste en eventuell demontering og remontering.
 19. Det bør tegnes en serviceavtale som sikrer jevnlig ettersyn og vedlikehold med ca 2 års intervall.
 20. Beboer bør senke temperaturen om natten og når han/hun er borte for å ta hensyn til naboer.
 21. Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle inngrep på bygning utbedres av beboer.
 22. Beboer er ansvarlig for alle utgifter som påløper, inkl. vedlikeholdskostnader.
 23. Ved salg av boligen er beboer forpliktet til å videreformidle informasjonen i denne avtale til kjøper.
Gå tilbake