Ombygging – Oppussing

Det er fullt tillatt å bygge om leiligheten /flytte på lettvegger etc., men arbeidet må utføres fagmessig. Det er ikke tillatt å hogge/meisle noe ut av betongen. Borettslaget Rosenli har bygningsmessig ansvaret for alt annet utenom det som er på innsiden «ytterveggene» til hver enkelt leilighet. Vær obs på at veggene i bad i høyblokkene har asbestkjerner. Det anbefales derfor at det ikke sages i disse, men at de fjernes hele. Det som hver enkelt gjør med sine leiligheter er ene og alene andelshavers ansvar, og beboer selv må ta ansvaret for asbestplatene i sin leilighet.

NB! Ombygging som berører VVS-anlegg og/eller elektrisk anlegg skal være forskriftsmessig utført av autorisert firma med autoriserte medarbeidere. Dette er også omtalt i våre vedtekter.
Oppussing/modernisering av bad skal følge de våtromsnormer som til enhver tid gjelder. Arbeidet skal derfor være fagmessig utført. Dette gjelder også legging av membran til våtrom. Styret skal underrettes når bad/våtrom endres/moderniseres. Dette er også omtalt i våre vedtekter.
Videre skal også arbeid som berører elektrisk anlegg alltid være utført av autorisert firma/personell.

Følgende er bestemt: Våtromsnorm – Krav til utførende bedrift – Velg godkjente våtromsbedrifter!

Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene kan da søke om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. Det vi imidlertid forlanger er at firmaet som benyttes har påbygging utover dette slik at det er sertifisert som Godkjent våtromsbedrift gjennom Fagrådet For Våtrom. B/L Rosenli anbefaler Centrum Rør fordi de kjenner bygningsmassen vår godt. Sjekk listen over godkjente våtromsbedrifter, (ffv.no) denne oppdateres daglig.

Borettslaget refunderer:

  • Inntil 4500,- for nytt sluk. Det skal være fagmessig utført
  • Inntil 8000,- for ny varmtvannsbereder. Den skal være kjøpt og installert av autorisert rørlegger. Står bedreder i rom uten sluk skal det være montert magnetventil/waterguard.
  • Hele kostnaden for ny hovedstoppekran dersom fagpersonell mener det er nødvendig

For å få støtte må faktura (samt kvittering på at den er betalt) fra entreprenør sendes til leder@rosenli.no, samt navn og kontonummer der pengene skal overføres. I fakturaen som vedlegges må utskiftningen(e) som det søkes om støtte for være presisert på en egen linje.

Melding om oppussing/rehabilitering av bad/kjøkkenSkjema sendes styret på epost: post@rosenli.no, eller printes ut og legges i postkassen til styret/vaktmester i Rosenli 15 og 17, eller utenfor Digranesveien 15
Plantegninger
Se plantegninger