Fremleie

Generelt om utleie av din leilighet for opp til 3 år og for kort tid

Reglene gjelder når du selv ikke bor i leiligheten.

  1. Ønsker du å leie ut leiligheten, også via Airbnb og liknende, må du søke styret om lov. Har du ikke bodd her minst ett av de siste to årene er utleie ulovlig og tillates følgelig ikke før du har oppnådd nødvendig botid.
  2. Utleie på korttidsbasis er noe nytt og kan medføre problemer, i hovedsak fordi leietakerne ikke kjenner ordensreglene som gjelder. Ordensreglene må være tilgjengelige for beboere av leiligheten. Dersom dine naboer opplever at leietaker bråker eller skaper uro, vil styret måtte vurdere ditt utleieforhold.
  3. Du bør tenke igjennom hva slags gjester du ønsker å leie ut til. Husk at ved å overlate nøkler til leiligheten til fremmede, åpner du også for adgang til fellesområdene.
  4. I følge lovverket skal styret godkjenne leietaker. Skjema for utleie må fylles ut og returneres i en av våre postkasser eller per e-post i såpass god tid før utleie at styret kan vurdere leietaker. Du finner skjemaet her. Du blir da ilagt forvaltningsgebyr til BATE som står på skjemaet, p.t. kr. 1 200,- + moms for hver utleie. Dette må sendes styret i godt tid før utleie finner sted.
  5. Maks utleietid for en andelsleilighet er 3 år. Legg merke til at dette ikke kan «fornyes», etter at leiligheten har vært leid ut i totalt 3 år. Da er det er ikke mulighet for videre fremleie. Dette betyr at borettslaget må ha oversikt over utleievirksomheten din. Du må derfor oppgi antall utleiedøgn til styret ved årsskiftet.
  6. For utleie i kortere perioder enn 30 dager har myndighetene nå (2018) innført en ekstraskatt, kalt Airbnb skatt.
Skjema for søknad om fremleie/ bruksoverlating