Vedlikehold

Vedlikeholdsplikten av andelene i borettslaget er regulert i vedtektene punkt 5. Både andelseier og borettslaget har en vedlikeholdsplikt. Noen endringer står andelseier fritt til å gjøre selv, andre endringer må varseles til styret. Er du i tvil kan vaktmester eller styreleder kontaktes. Her er en enkel oversikt over hvem som har ansvar for hva.

Andelseier

Som eier av en andel har du ansvar for å holde boligen i forsvarlig stand og vedlikeholde vinduer, rør, sikringsskap, varmekabler, inventar og innvendige flater.

Våtrom skal vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Alt rør og elektrisk arbeid skal utføres av godkjente fagfolk. Se samarbeidspartnere for oversikt over leverandører og styret skal informeres før arbeidet starter.

Som eier har du ansvar for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning til/fra egen vannlås og frem til borettslagets felles-/hovedledning. Du skal også holde boligen fri for insekter og skadedyr.

Borettslaget

Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen forøvrig i forsvarlig stand. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen skal borettslaget holde ved like.

Borettlagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskiftning av vinduer, reperasjoner av tak, varmtvannsbereder, bærende veggkonstruksjon, sluk og rør/ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner. Dette gjelder ikke varmekabler. Hvis en beboer har behov for reparasjoner på noe av dette skal styret eller vaktmester kontaktes. For at borettslaget skal dekke kostnadene skal borettslagets egne leverandører benyttes.

Andelseier plikter å gi tilgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt.

Andre utbredinger

Styret har laget retningslinjer og begrensninger for følgende:

  • Innglassing av terrasse
  • Innstallering av varmepumpe

Før noe arbeid i gangsettes skal det skriftlig søkes til styret.

Ordensregel B 6 (innendørs ordensregler: 6. Ro i leilighetene)

Legg spesielt merke til ordensregel B 6 (Innendørs ordensregler: 6. Ro i leilighetene):

Støyende arbeid er ikke tillatt etter kl. 21.00, og før kl. 08.00 om morgenen på hverdager. Det  må ikke skje på søn- og helligdager eller 1.mai og 17.mai. På lørdager skal støyende arbeid være avsluttet kl 18.00