Om borettslaget og nærmiljøet

Om borettslaget og nærmiljøet

Borettslaget

består av 265 leiligheter, fordelt på 65 treroms, 100 toroms leiligheter i høyblokkene ( 16 og 17 etg), og 40 ettroms, 20 femroms, 40 fireroms leiligheter i lavblokkene (4 etg).  I tillegg eier borettslaget et eldre trehus, Edlandshuset, med adresse Rosenli 12.  I 1 etg. er det selskapslokale som leies ut til beboere og andre. I andre og tredje etasje er det to leiligheter. I kjelleren er det også et hyggelig lokale som kan leies ut.

Friområder. 

Rosenli ligger «ute på landet» – i det grønne. Eiendommen er på totalt 27 mål, over halvparten er opparbeidet grøntareal, bed, busker og plen med mange muligheter for uteliv og lek for gammel og ung.  Det er lekeplass for barna nede på plenen og fotballbane på kommunens område lenger ned mot sjøen. Stranden ved borettslaget er offentlig badestrand og kommunen setter opp stupebrett og stiger hver sommer.  Her er det derfor et yrende badeliv når været tillater det. Langs sjøen, helt fra Breivig til Hillevågs-vatnet, går det en gangvei som har blitt svært populær – dette har blitt et av de flotteste friområder i kommunen.  Benkene som står ved Pannevigsbukten, er plassert der av B/L Rosenli. Gjennom samarbeid med kommunen påfylles stranden sand når vi ber om det. For å øke trivselen har borettslaget, i samarbeid med en landskapsarkitekt, opparbeidet gangveier med belysning og beplantning. Det er eget grillanlegg med 3 murte utegriller og tak, så det er mulig å grille og kose seg ute om det skulle regne. Her er det også benker man kan slå seg ned på. Waisenhustomten som ligger sør for oss mot Emmausbukten, er også i hovedsak regulert som friområde.

Busstopp

Det er ikke langt til bussholdeplass for rute 4. Fra «rundkjøringen» ved Edlandshuset, går det 4 busser i timen mot sentrum i vanlig arbeidstid. Er du usikker på når bussen går, så ta 3 over hel eller 3 over halv som går alle dager.

Post

Utleveringssted for pakkepost, rekommanderte sendinger etc. er per 20.04.2018 Kjelvene Post i Butikk, Coop Mega i Støperigården, Støperigaten 24, 4014 Stavanger.