Generelle regler og info

Generelle regler og info

Ordensregler

Beboerne plikter å sette seg inn i borettslagets ordensregler, slik det er beskrevet i innledningen. Det er opp til hver enkelt andelseier å komme med forslag til endringer. Alle nye beboere får utdelt et eksemplar når de flytter inn.  Ordensreglene finner du her

Entrenøkkel

Entrenøkkel benyttes også til postkasse, fellesdører, inn- og utvendige kjellerdører. Ved innflytting i en leilighet får den nye beboeren  minst 3 stk nøkler. Alle skal kvittere for sine nøkler. Enhver beboer har ansvar for egne nøkler. Etterbestilling av flere nøkler kan gjøres skriftlig til vaktmesteren. Tap/tyveri meldes skriftlig til vaktmesteren. Hvis en av nøklene er på avveie skal sylinderen skiftes ut for andelshavers regning. Det koster ca. kr. 3000,- (2015)

Dørtelefon

Både høy- og lavblokkene er utstyrt med dør-telefon. Det innebærer at ytterdørene er låst hele døgnet. Ikke kluss med koblingene til dør-telefonene!  Anlegget er seriekoblet og ømfintlig overfor feilkoblinger. Aldri slipp noen inn uten at du er sikker på vedkommendes identitet!

Innlåsing

Hvis du skulle være så uheldig å miste nøklene, vil vaktmester være behjelpelig med å låse deg inn – i sin arbeidstid! I helger og utenom vaktmesterens arbeidstid er det vaktselskapet NOKAS som vil hjelpe deg med innlåsing. Det koster pt. ca kr 1400.- (2015)

Fuktvarsler

Du vil hvert år få batterier til fuktvarsleren som ble installert i 2013. Du skifter batteriene selv. Greier du ikke det kontakter du vaktmester.

 Vask av fellesområder/rom

Vask av alle fellesområder blir foretatt av rengjøringfirma ihht arbeidsplan som er slått opp i oppgangene.

Tørkerom/Fellesrom (høyblokkene)

I høyblokkene er det et rom i hver etasje som er tenkt brukt til tørkeskap/tørketrommel eller fryseskap etc. Plassen er begrenset (ca. 70 x 70 cm pr leilighet), så det går f.eks. ikke an å ha en 400 liters fryseboks eller annet som ikke hører hjemme her.

Hjemmeside

Borettslaget har egen hjemmeside: www.rosenli.no .  Her er en del informasjon om  borettslaget. Du finner telefonnumrene og e-postadressene til styret og vaktmester. Når du er på reise, ferie etc. kan du følge med hva som skjer i borettslaget. Alle info som styret/ styreleder gir ut finner du her. Det er kart for å finne frem til oss. Innkalling og referat fra generalforsamlingene finner du her.   Vi har en linkside med nyttige linker, bla. til firma som gir deg som beboer i Rosenli rabatter, med mer..