Bilparkering – Sykkelparkering

Bilparkering - Sykkelparkering - Elbil

Parkering

Det er for tiden nok parkeringsplasser i borettslaget. I Digranesveien har hver leilighet i 1. til 3. etg. parkering i carport. Beboerne i 4 etg. må parkere på oppmerkede plasser langs Digranesveien eller på den store parkeringsplassen (mellom Rosenli 15 og Digranesveien). Beboerne i Rosenli 15 og 17 parkerer på den store parkeringsplassen. Det er merket opp faste plasser på den øverste delen mot høyblokkene markert med gult. På generalforsamling (2006) ble det vedtatt at de faste plassene forsvinner, og en ”myldreordning” skal gradvis innføres på den store parkeringsplassen. Dvs. etter hvert som beboere med fast plass flytter ut, vil den som har siste/nederste faste plass, bli flyttet opp til den ledige plassen, slik at de faste plassene opphører fra høyeste nummer. De ”frie” plassene er markert med hvitt. Per 1. januar 2014 er 5 rader mot lavblokkene tilgjengelig for alle. Ellers er det 1 plass for bevegelseshemmede ved trappen opp til Rosenli 15 og 6 plasser utenfor Rosenli 17.

Gjester parkerer på ledige plasser, unntatt på dem som har nummer og på dem under blokkene i Digranesveien. Parkeringsplassene der er skiltet ”kun for beboere”, men besøkende kan også parkere på disse plassene. Områder som ikke er spesielt skiltet for parkering i Digranesveien og i Rosenli, er offentlige veier og gjenstand for parkeringsvakters årvåkenhet.

Sykkelparkering

Beboerne i Rosenli 15 har mulighet for sykkelparkering under altanen på Edlandshuset, og beboerne i Rosenli 17 har eget sykkelskur nedenfor Rosenli 17.

Nøkkel fås hos vaktmester for et depositum på kr. 500.-, som fås igjen når nøkkel leveres tilbake. Det er ikke tillatt å ha sykler stående i ganger eller utenfor bodene i høyblokkene. I lavblokkene skal syklene parkeres i kjelleren, inngang fra garasje på venstre side for hovedinngang i det som kalles sportsboden. Husk å ta med sykkelen når du flytter. Hensatte sykler kan skape unødig trengsel.

Elbillading – parkering

Borettslaget har opprettet parkering med mulighet for lading av elbil. På enden av Digranesveien 9 er det 4 plasser med 16 amper stikkontakt. Kan kun lade ved avtale, kontakt vaktmester eller styret. Les mer om El-bil ladning her

Gode tips til hjemmelading i car-port

Hvis du nettopp har kjøpt elbil kan du glede deg over en stor fordel, nemlig at du kan lade opp fullt batteri når du er hjemme. Likevel er det et par ting du bør huske på før du setter i gang med ladingen av ditt nye elektriske vidunder. Vi har et gammelt anlegg hos oss. Du må skifte til 16amp kontakt. Du må bruke autorisert el.installatør, gjerne Stavanger installasjon, til å vurdere hele anlegget ditt. Du må kunne fremlegge kvittering dersom påkrevet.

1. Kontakt fagfolk: Det tryggeste er å be en autorisert elektriker sjekke det elektriske anlegget i car-porten. Eventuelt kan du få oppgradert kursen til strømuttaket der elbilen skal stå parkert og lade. Når du lader elbilen hjemmefra kreves jevn strøm over en lengre periode. Hvis du har et gammelt og utdatert elektrisk anlegg er ikke dette nødvendigvis dimensjonert for slike belastninger over tid.

2. Se etter skader og misfarging: Er du i tvil om du har et elektrisk anlegg som tåler belastningen, bør du i det minste sjekke støpsel og kontakt jevnlig for skader eller misfarging av varmegang.

3. Sjekk jordfeilbryter: Husk at et minimumskrav til selv den minste elektriske installasjon, er at du har en jordfeilsbryter til den kursen du lader på.

4. Unngå doble stikkontakter: Hvis kursen blir belastet med en bil som står til lading er det liten eller ingen kapasitet igjen til andre ting. Prøver du å bruke den andre kontakten samtidig vil sikringen gå, og ladingen stopper opp.

5. Montere ladeboks: Elbileiere bør aller helst bruke utstyr som er ment for lading av elbiler. En veggmontert ladeboks er det tryggeste valget. I tillegg vil lading med denne boksen senke ladetiden betraktelig.

6. Heng opp ladekladd: Sørg for at du har et eget oppheng for ladekladden, altså den lille boksen som er montert på selve ladekabelen. Denne veier rundt tre kilo og blir fort hengende løst etter kabelen, hvis du ikke finner en naturlig plassering av den. Når du lader elbilen via utekontakter i trehus, garasjer eller hytter, er det spesielt viktig å passe på at ladekladden ikke henger fritt og har god avlastning for vekten.

7. Kurv eller krok: Du bør ha også en kurv eller krok til ladekladden for å avlaste kabelen godt under lading. Årsaken til det er at en vanlig stikkontakt er dimensjonert for en belastning på en halv kilo. Det er ikke uvanlig å se støpsler som henger på halv tolv på grunn av belastning fra ladekladden.

8. Bruk kun langtidslader: Det er anbefalt at du kun bruker langtidslader når du lader hjemme. Hvis du bruker hurtiglader kan belastningen bli for stor ettersom vi har et såkalt svakt strømnett i Norge, og man kan oppleve ustabile forhold.