Avfallsortering – Konteiner

Avfallsortering - Konteiner

Avfallsortering

Avfall skal kastes i de nedgravde konteinerne som er plassert nær blokkene.  Hjelp til med å holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfall ved konteinerne. Ikke fyll oppi luken så mye avfall, eller så store gjenstander, at avfallet ikke faller ned i konteineren. Pass på at luken går igjen etter bruk; gi den eventuelt en liten dytt.  I fellesrom i hver etasje står det en rød boks. Bruk den til spesialavfall, farlig avfall, småelektro etc.

Plastkonteineren:  I plast-konteineren kastes plastemballasje, også isopor. Annet avfall leverer du til gjenvinningsstasjonen på Forus (se: www.stavanger.kommune.no/renovasjonen).

Papirkonteineren: I papirkonteineren kastes reklame, aviser, ukeblader, kontorpapir, papp og kartong. Drikkekartonger o.l. skylles, ristes, brettes og samles i egen plastpose, som knyttes igjen og kastes i papiravfallet.

Biokonteineren: I biokonteineren kastes matavfall og hageavfall. Matavfall (f.eks. kjøtt, fisk, grønnsaker/bær, kaffegrut, eggeskall, bein, tørkepapir/ servietter) samles i bioposer som knyttes igjen. I konteineren kastes også hageavfall (f.eks. blomster, gress og kvister). Buravfall, sagflis o.l. må pakkes i biopose eller papirpose.

OBS! Kun organisk avfall, ikke plastposer! Bruk poser av maisstivelse. Det blir utdelt 2 ruller pr år av renholdsverket, trenger du flere, henv. deg til vaktmester

 Restavfallskonteineren: Restavfall er det som er igjen etter at du har kildesortert avfallet ditt. I restavfallet må du aldri kaste farlig avfall (f.eks. maling, lim, oljer, sprøytemidler) eller EE-avfall (f.eks. lyspærer, lysstoffrør, ledninger, datautstyr).

Melk og drikkekartonger kastes i konteiner for papir. HUSK å skylle kartongene før de brettes sammen, og så skal de legges i en plastpose som knyttes i sammen.

Spesialavfall kastes i rød dunk som står plassert innenfor døren til kjellerrom/sportsboden i Digranesveien, på venstre side av inngangsparti, inn i garasjen. Hvis du har større mengder, kontakt renholdsverket for levering direkte til mottakstasjon, 51 800 800.

Glass og metall kastes gjennom luker på siden av redskapshuset/garasjen.

Tøy kan kastes i miljøstasjoner som er plassert på Midjord ved Varden Kirke.

 

Felles konteiner

Konteiner står fast ved garasjen på vestenden av lavblokkene. Her kan du kaste det som ikke skal i de nedgravde konteinerne. Konteineren er låst med kodelås. Koden fås hos vaktmester. Det som kastes i konteineren må gjøres så lite som mulig, for eksempel kjøkken-/ garderobeskap må slås i sammen. Kun avfall fra borettslaget/ beboerne er tillatt å kaste i konteineren.

Det som ikke må kastes i konteineren:

  • Lysrør, lysrørarmaturer, små elektriske apparater etc.

(Forhandlerne plikter å ta dette i retur)

  • Hvitevarer, brunevarer. (Komfyrer, kjøleskap, ovner – tv-apparat, stereoanlegg, dvd/videospillere etc.)

(Forhandlerne plikter å ta dette i retur)

  • Bildekk, bildeler, oljer etc.

(Forhandlerne plikter å ta dette i retur)

  • Papir, papp, pappesker etc.

(Ordning internt i borettslaget)

  • Spesialavfall

(Ordning internt i borettslaget)

  • Biologisk avfall, husholdningsavfall etc.

(Ordning internt i borettslaget)

 

Privat konteiner

Retningslinjer for plassering og bruk av privat konteiner

Det er ofte behov for å benytte konteiner, spesielt under renoveringsarbeider. For å unngå å sjenere naboer må du følge disse reglene:

Du må kontakte vaktmester for å finne best mulig plassering.

Konteineren bør stå i kortest mulig tid. Du bør planlegge litt for å få mest mulig effektiv bruk av den fordi det av og til er personer som «besøker» konteinere om natten, og noen som legger avfall i konteineren som du har leid. Slikt avfall kan du ikke bare legge på gaten. Det må tas med i konteineren.

Forurensing/søl som følger av bruken, må du selv rydde opp i.

Ting skal legges i konteineren fra bakken, ikke kastes direkte fra leiligheten.