Foto: Gateskilt for Rosenli.

Ny nettside

Rosenli Borettslag har fått en ny og forbedret nettside!