Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere:

Edlandshuset er et trivelig hus med lyse, trivelige selskapslokaler fordelt over to etasjer.
Lokalene er godt egnet for kurs, konferanser og selskapeligheter og er tilrettelagt for rullestolbrukere.

vimeo-color

Hesbynett
For beboere
750,- nok
For andre leietakere
2 500,- nok

Kontakt

Telefon
99 40 60 70
E-post
utleie@rosenli.no

Leie av begge lokaler

For beboere i Borettslaget
1 500,- nok
For andre leietakere
4 000,- nok

Regler for leie

 1. Leie av lokalene avtales med husstyrets leder, som også utleverer nøkler og regler og gir opplysning om når lokalene er ledige/tilgjengelige for leietaker.
 2. Leietaker vasker bord, kjøkken og rydder lokalene etter bruk. Dersom husstyrer finner at bord og kjøkken er for dårlig rengjort og ryddet, vil det bli krevd tillegg for ekstra rengjøring med kr 250,- pr påbegynt time. (avgjøres av husstyrer, uten ankemulighet!)  Ordinært renhold (gulvvask og toaletter) tas av renholdsfirma. Dette er inkludert i leien.  Men ved tilgrising vil det bli krevd tillegg på kr 500,- for ekstra renhold.
 3. Boss sorteres og kastes i avfallsanlegget mellom høyblokkene. Brukerveiledning overleveres sammen med nøklene, og se eget oppslag på oppslagstavle på kjøkken.
 4. Bruk av fakkelbokser må bare finne sted i stativer som står på faste plasser.
 5. Knuste / ødelagte deler av serviset eller inventar erstattes etter tap / ødeleggelser. Med inventar menes også innbo og løsøre. Alle typer herverk, inklusive kjøring med motorkjøretøy på plen fører til erstatningsansvar.
 6. Økonomiske krav som B/L Rosenli mener å ha utestående etter utleie, vil om nødvendig medføre rettslig inkasso.
 7. Vinduer og dører skal være lukket ved bruk av høy musikk.
 8. Lokalene er  begrenset til max 50 personer i 1. etasje og 25 i kjellerlokalet
 9. Bruk av lokalene skal være avsluttet kl. 23.00 (Gjelder for nye bestillinger etter 1 november 2012) Dersom ansvarlig leietaker mister kontroll over festen slik at vektere blir tilkalt, vil regningen for utrykningen bli belastet leietaker.
 10. Nøkler til lokalet legges i midterste postkasse, mrk. Selskapslokaler etter avtale.
 11. Leietaker gis instruksjon om bruk av oppvaskmaskin og kaffetrakter.

Leietaker får utlevert 1. eks. av utleieregler som signeres sammen med nøkler.

Reglene er vedtatt av styret i B/L Rosenli, 08. 01. 2013.