Tilhenger for utlån

Borettslaget har en tilhenger som vaktmester bruker, når den er ledig kan beboerne låne den gratis. Nøkkel må hentes hos vaktmester i arbeidstiden.

Retningslinjer for lån av tilhenger

  • Borettslagets tilhenger lånes kun ut til borettslagets beboere for deres personlige bruk. Tilhenger kan ikke lånes ut videre til venner eller nær og fjern slekt.
  • Det er låntakers ansvar å påse at hengeren er i forsvarlig stand før bruk. Uhell eller skade som oppstår pga feil på henger, er låntakers ansvar.
  • All skade som blir påført hengeren under låneperioden, belastes låntaker. (Deler og reparasjon/ timer)
  • Tilhenger skal leveres tilbake tom og rengjort.
  • Feil/ mangler og skade må meldes til vaktmester uten opphold.
  • Nøkkel skal leveres tilbake straks etter bruk.