Informasjon til beboere

Informasjon til beboere er styrets viktigste kommunikasjonskanal til beboere i borettslaget. Skrivene deles ut i postkassen til den enkelte beboer, men kan også lastes ned herfra.

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling og årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ekstraordinær generalforsamling


Protokoll ekstra

Innkalling ekstra

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Innkalling

Årsberetning

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling

Ordinær generalforsamling


Protokoll

Årsberetning

Innkalling