Oppussing – Ombygning

Ombygging – Oppussing

Det er fullt tillatt å bygge om leiligheten /flytte på lettvegger etc., men arbeidet må utføres fagmessig. Det er ikke tillatt å hogge/meisle noe ut av betongen. Borettslaget Rosenli har bygningsmessig ansvaret for alt annet utenom det som er på innsiden «ytterveggene» til hver enkelt leilighet. Vær obs på at veggene i bad i høyblokkene har asbestkjerner. Det anbefales derfor at det ikke sages i disse, men at de fjernes hele. Det som hver enkelt gjør med sine leiligheter er ene og alene andelshavers ansvar, og beboer selv må ta ansvaret for asbestplatene i sin leilighet.

NB! Ombygging som berører VVS-anlegg og/eller elektrisk anlegg skal være forskriftsmessig utført av autorisert firma med autoriserte medarbeidere. Dette er også omtalt i våre vedtekter.
Oppussing/modernisering av bad skal følge de våtromsnormer som til enhver tid gjelder. Arbeidet skal derfor være fagmessig utført. Dette gjelder også legging av membran til våtrom. Styret skal underrettes når bad/våtrom endres/moderniseres. Dette er også omtalt i våre vedtekter.
Videre skal også arbeid som berører elektrisk anlegg alltid være utført av autorisert firma/personell.

Følgende er bestemt: Våtromsnorm – Krav til utførende bedrift – Velg godkjente våtromsbedrifter!

Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene kan da søke om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. Det vi imidlertid forlanger er at firmaet som benyttes har påbygging utover dette slik at det er sertifisert som Godkjent våtromsbedrift gjennom Fagrådet For Våtrom. B/L Rosenli anbefaler Centrum Rør fordi de kjenner bygningsmassen vår godt. Sjekk listen over Godkjente våtromsbedrifter, (ffv.no) denne oppdateres daglig.

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Ombygging – Oppussing

Det er fullt tillatt å bygge om leiligheten /flytte på lettvegger etc., men arbeidet må utføres fagmessig. Det er ikke tillatt å hogge/meisle noe ut av betongen. Borettslaget Rosenli har bygningsmessig ansvaret for alt annet utenom det som er på innsiden «ytterveggene» til hver enkelt leilighet. Vær obs på at veggene i bad i høyblokkene har asbestkjerner. Det anbefales derfor at det ikke sages i disse, men at de fjernes hele. Det som hver enkelt gjør med sine leiligheter er ene og alene andelshavers ansvar, og beboer selv må ta ansvaret for asbestplatene i sin leilighet.

NB! Ombygging som berører VVS-anlegg og/eller elektrisk anlegg skal være forskriftsmessig utført av autorisert firma med autoriserte medarbeidere. Dette er også omtalt i våre vedtekter.
Oppussing/modernisering av bad skal følge de våtromsnormer som til enhver tid gjelder. Arbeidet skal derfor være fagmessig utført. Dette gjelder også legging av membran til våtrom. Styret skal underrettes når bad/våtrom endres/moderniseres. Dette er også omtalt i våre vedtekter.
Videre skal også arbeid som berører elektrisk anlegg alltid være utført av autorisert firma/personell.

Følgende er bestemt: Våtromsnorm – Krav til utførende bedrift – Velg godkjente våtromsbedrifter!

Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene kan da søke om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. Det vi imidlertid forlanger er at firmaet som benyttes har påbygging utover dette slik at det er sertifisert som Godkjent våtromsbedrift gjennom Fagrådet For Våtrom. B/L Rosenli anbefaler Centrum Rør fordi de kjenner bygningsmassen vår godt. Sjekk listen over Godkjente våtromsbedrifter, (ffv.no) denne oppdateres daglig.