Historien om Rosenli

Historien om Rosenli

Opprinnelig var Rosenli en parsell av gården Digernes. I 1899 ble parsellen kjøpt av Leonor Alexander Mydland som anla en stor hage på eiendommen, og som bygget Rosenli 12, det som vi i dag kaller «Edlandshuset» men som kunne like gjerne og kanskje heller burde hett Mydlandshuset. Han bodde i det i over 42 år.

Rosenli på 50 tallet

Rosenli-i-1952B

 

 

Her dyrket han bær og frukt til fremstilling av fruktvin («Mydland’s Madeira»), som han solgte gjennom Vinmonopolet. Spesielt morellvinen var viden kjent, også langt utenfor landets grenser. L.A.Mydland hadde fått flere medaljer for morellvinen sin, også fra internasjonale utstillinger. Vinen ble laget i kjelleren i Rosenli 12. Her produserte han også kjøtthermetikk en tid, som ble markedsført under navnet: «Speiderproviant». Det var L.A. Mydland som ga navnet Rosenli, til eiendommen.

Mydland startet i 1912 opp med produksjon av hermetikk i Rennesøygaten 20, «L.A.Mydland Canning Co.».    Men det gikk desverre galt,  ca i 1926 gikk L.A.Mydland konkurs og Stavanger Sparekasse ble eiere av Rosenli. Hermetikkfabrikken ble formelt oppløst i 1926.

1928 kjøpte Guttorm og Ragnhild Edland, Rosenli av Stavanger Sparekasse.  Guttorm var kommuneagronom på kommunegården der hvor Stavanger Universitetssykehus ligger i dag. Kommunegården strakk seg fra Vålandspipå og like ned til Bekkefaret.   De flyttet da til Rosenli, og inn i de gamle gårdshuset på Digrenes, med adresse Hetlandsmarken 36. Husene lå omtrent midt i mellom Digranesveien 21 og 23, midt i gaten.

Mydland fikk fortsette å bo i Rosenli 12 mot å betale leie, som for det meste besto av vin,  som Guttorm måtte omsette i penger.  Guttorm og Ragnhild fikk 9 barn (6 gutter og 3 jenter), som ble til god hjelp i gartneriet.

På det meste bodde det 12 personer i det lille våningshuset, Hetlandsmarken 36. (Foreldrene, 9 barn og en tjenestejente.)

Familien Edland produserte alle slags tenkelige vekster: gulrøtter, neper, kål, poteter, tomater, agurker, meloner, druer og av blomster var det særlig roser, julegleder, alpefioler og krysantemum. En del ble solgt på torget hver lørdag, men det var Jåtten fellessalg som kjøpte det meste av grønnsakene. Under krigen ble det også dyrket spinat, som ble hermetisert, og det var Stavangerfjord Packing som kjøpte det meste av avlingen.

15 august, 1942 døde L.A. Mydland, og resten av familien flyttet ut av Rosenli 12 og inn i huset til sønnen i Wyllerhuset nede i Granli. ( Huset ble revet i 1982.)

Sønnen Magnus hadde kjøpt denne eiendommen i 1936 og han fulgte sin fars fotspor når det  gjaldt vinproduksjon . Han reiste til California og studerte vinlegging.  I Granli produserte Magnus vin helt fram til begynnelsen av 1950 årene.  Under krigen produserte Magnus syltetøy, og det ga ham tilgang til større mengder sukker som han lurte unna og brukte til vinlegging.

Hetlandsmarken 36

hetlandsgt.36-2

Rosenli 12, Edlandshuset

Edlandshuset_2_fs

På slutten av krigen flyttet familien Edland opp i Rosenli 12.  Den eldste av sønnene, Tor, som har bodd i borettslaget  vårt og har vært kilde til det  meste av stoffet, forteller at det var en litt av en overgang og flytte opp i det svære huset.  En 17 mai etter krigen hadde brødrene Edland sammen med kamerater feiret dagen i «Edlandshuset». De hadde pyntet opp stuen med bla. bånd i rødt hvitt og blått , som ble hengt opp fra vegg til vegg. Ragnhild mor til Tor, var streng på at etter en fest skulle det ryddes opp umiddelbart. Så på morgenkvisten, tok de ned båndene i nasjonalfargene, og snek seg inn i fjøset på Waisenhuset. Her ble båndene knyttet rundt grisene.  Så når gårds bestyreren skulle inn i fjøset på morgenen for å foreta fjøsstellet, fikk han seg en overraskelse.

I 1967 ble eiendommen tvangsekspropriert av kommunen for kr 807.000-.  3 måneder senere solgte kommunen tomten til Stavanger Boligbyggelag for kr. 622.000. Da var veier og friareal trukket fra. Og i 1969 ble byggingen av høyblokkene påbegynt. Først Rosenli 15, som var innflyttingsklar på høsten 1971. De første som flyttet inn var i de nederste etasjene, og datoen var 20 september. I Rosenli 17 flyttet de første inn juni 1972. Og i lavblokkene var de første leilighetene i Digranesveien 9 klar 20 juni 1973, og de siste flyttet inn i Digranesveien 27,  februar 1974.

Under byggingen av blokkene ble 1 etg i Rosenli 12 brukt som anleggskontor, i 2 etg. var det en leilighet.  Det verserte planer om å rive huset når blokkene var ferdige. Hvilken tragedie det hadde vært!  I 1976 ble det utført en større renovering av huset, bla. nye vinduer. 1 etg. ble innredet til å passe for skolefritidshjem for 1 – 3 klassinger.

Arnt Olav Flønes

I 2003 utga borettslaget boken «Historien om Rosenli» skrevet av forfatter Gunnar Roalkvam.  Boken selges av borettslaget, koster nå kr 70.-

Leder i BL Rosenli den gang, Christian Nedland ble intervjuet på NRK Lokalene av  Engwall Pahr Iversen, hør intervjuet her