Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Rosenli Borettslag er sertifisert miljøfyrtårn og har fokus på gjenvinning. Alle beboere oppfordres til å holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfall ved konteinerne.

Avfall skal kastes i de nedgravde konterinerne. Ikke fyll opp luken med for mye avfall eller for store gjenstander slik at avfallet ikke faller ned i konteineren. Pass på at luken er igjen etter bruk, gi den eventuelt en liten dytt.

For å se hvordan avfall skal sorteres, sjekk ut kommunens nettsted: http://sortere.no/info/kommune/Stavanger

Restavfall

Resteavfall er det som er igjen etter du har kildesortert avfallet ditt. I restavfall må du aldri kaste farlig avfall (f.eks. maling, lim, oljer, sprøytemidler) eller EE-avfall (f.eks. lyspærer, lysstoffrør, ledninger, datautstyr).

Plastavfall

I plast kastes ren plastemballasje og isopor.

Papiravfall

I papirkonteineren kastes reklame, aviser, ukeblader, kontorpapir, papp og kartong. Melk og drikkekartonger kastes i konteiner for papir. Husk å skylle kartongene før de brettes sammen. For å delta i melkelotteriet må navn og telefonnummer føres på de brettede kartongene, og de må legges i en plastpose som knyttes sammen.

Bioavfall

I biokonteineren kastes matavfall (kjøtt, fisk, grønnsaker/bær, kaffegrut, eggeskall, bein, tørkepapir) og hageavfall (blomster, gress, kvister). Matavfall, buravfall, sagflis o.l. må pakkes i bioposer som knyttes igjen.

Renholdsverket utdeler to ruller med bioposer i året. Trenger du flere poser kan du henvende deg til vaktmester.

Spesialavfall

I fellesrom i hver etasje i høyblokkene og i kjellerboden på lavblokkene står det en rød boks som brukes til spesialavfall, farlig avfall, småelektro osv.

Glass og metall

Ved garasjen er det miljøstasjon for glass og metall. Husk å vaske beholderene før de kastes.

Felles konteiner

Konteiner bestilles ca 1 gang per måned og blir plassert ved garasjen på vestenden av lavblokkenen. Her kan du kaste det som ikke skal i de nedgravde konteinerne. Konteinerne er låst med kodelås. Koden får du hos vaktmester.

Det som kastes i konteiner må gjøres så lite som mulig, f.eks. må kjøkken- og garderobeskap slås sammen. Kun avfall fra beboere er tillatt å kaste i konteineren.

Følgende kan ikke kastes i konteineren

  • Lysrør, lysrørarmaturer, små elektriske appareter etc.
  • Hvitevarer, brunevarer
  • Bildekk, bildeler, oljer etc.
  • Papir, pappesker etc.
  • Spesialavfall
  • Biologisk avfall, husholdningsavfall

Privat konteiner

Det er ofte behov for å benytte konteiner, spesielt under renovasjonsarbeid. For å unngå å sjenere naboer må du følge disse reglene:

  • Du må kontakte vaktmester for å finne best mulig plassering
  • Konteineren skal stå i kortest mulig tid. Du bør planlegge litt for å få mest mulig effektiv bruk av den fordi det av og til er personer som legger avfall i konteineren som du har leid. Slikt avfall kan du ikke bare legge på gaten, det må taes med i konteineren.
  • Forurensing/søl som følger av bruken må du selv rydde opp i
  • Ting skal legges i konteiner fra bakken og ikke kastes fra leiligheten.