Heiser

Heiser

Heiser  

(Rosenli 15 og 17) Ved inn – og utflytting skal fortrinnsvis den store heisen brukes. Det må under ingenomstendighet brukes mer enn 1 heis. Ved flytting og transport av gjenstander, ting o.l.må det vises forsiktighet slik at ikke heisene blir skadet og ripet opp.

Heisalarmer 

Hvis du skulle være så uheldig å bli stående fast i heisen, så fortvil ikke – hjelpen kommer raskt.  Heisalarmen er tilknyttet alarmstasjonen hos AVARN med toveis kommunikasjon, slik at når du aktiviserer alarmen, opprettes det kontakt med sentralen. Du kan snakke  med dem og få vite at hjelpen er på vei.

Bomiljøvakt.

Det er inngått avtale med AVARN som har vakt utenom vaktmesters arbeidstid, mellom kl. 15.00 – 07.00, og i helgene. De hjelper i tilfelle skader, innlåsing, hærverk, trusler, innbrudd, tyveri og heisalarm.

Ved skader eller mangler som krever øyeblikkelig utbedring etter kl. 15.00 på hverdager,    og i helgene (fra fredag kl.15.00 – til mandag  kl. 07.30), kontaktes AVARN på tlf: 95194025, så vil de sørge for at du får hjelp.

Alle innlåsinger utenom vaktmesterens arbeidstid, skjer ved AVARN og koster ca1400.- (2015)