Informasjon til beboere

Informasjon til beboere

Informasjon til beboere er styrets viktigste kommunikasjonskanal til beboere i borettslaget. Alle beboere får et eksemplar i postkassen, i tillegg til at skrivet legges ut her