Oppussing – Ombygning

Oppussing - Ombygning

Ombygging – Oppussing

Det er fullt tillatt å bygge om leiligheten /flytte på lettvegger etc.), men arbeidet må utføres fagmessig.  Det er ikke tillatt å hogge/meisle noe ut av betongen.  NB! Ombygging som berører VVS-anlegg og/eller elektrisk anlegg skal være forskriftsmessig utført av autorisert firma med autoriserte medarbeidere. Se under. Dette er også omtalt i våre vedtekter.

Følgende er bestemt:   Våtromsnorm – Krav til utførende bedrift:  

Velg godkjente våtromsbedrifter!

Fagfolk og bedrifter kan sertifisere seg i henhold til Byggebransjens våtromsnorm, BVN. Bedriftene kan da søke om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. De forplikter seg da til å følge BVN og holde seg oppdatert, benytte sertifiserte fagfolk og godkjente produkter, materialer og løsninger i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.  Sjekk listen over Godkjente våtromsbedrifter, (ffv.no) denne oppdateres daglig.

I Stavanger  er følgende bedrifter godkjent per  1.3.2014:

  • Centrum Rør
  • Delta VVs
  • Finn Midbøe A/S
  • Hinna Rør
  • Klima Energi og Miljøteknikk AS
  • Ole Løvås A/S
  • Sivertsen A/S – Bademiljø

Du kan også benytte BVN bedrifter i andre kommuner.

Røropplegg.

Rør eller røropplegg som er modifisert, faller generelt under tiltakshavers, altså beboers, ansvarsområde. Dersom en avtale er inngått med styret om evt. ansvarsfordeling, må denne følge leiligheten ved eiendomsoverdragelse. Det er vanskelig å detaljregulere hvem som er ansvarlig for hva. Generelle regler finnes i våre vedtekter og i borettslagsloven med kommentarer.

Dette dekkes av B/L Rosenli:

Styret vil kunne bestemme hvem som skal gjøre jobben. Originale rør som går i vegg eller i gulv.  Rør frem til hoved/stoppekran inkludert denne, og frem til vv bereder.  Rør fra vv bereder frem til kraner.  Selve vv berederen.  Skifte av sluk dekkes av makspris kr. 3 760,- (Beløpet er ment som en rettleding per 1.11.2013 for ett sluk), eller tilsvarende det vår rørlegger tar for jobben. Rør som går frem til koplingspunkt for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Avløpsrør fra der røret kommer opp fra gulv eller ut i fra vegg. Dette dekkes av beboer: Generelt gjelder dette alle rør som ikke er nevnt over. Vedlikehold av rør og koplinger ut fra og inn til oppvask- og vaskemaskin som fulgte med maskinen som ny. Alle rør og koplinger til- og fra kjøle- eller fryseskap med ismaskin. Disse skal koples av autorisert rørlegger.  Toaletter og servanter med vedlikehold.  Armaturer på kjøkken og bad vedlikeholdes av beboer.

VV Bereder

Dersom du skal skifte v.v. bereder eller få utført arbeid i våtrom, anbefaler styret Centrum Rør til jobben. De kjenner røropplegget vårt godt, er pålitelige og rimeligere enn mange andre. Skifter du v.v. bereder så innbefatter det nå en magnetventil som stopper vannlekkasje. Det er en dyr sak, men styret bidrar med opp til kr. 8 000,‐ inntil videre, når du skal skifte en over 20 år gammel bereder i forbindelse med større oppussing av kjøkken. Kontakt vaktmester dersom du har en gammel bereder og skal pusse opp.

Skifte av sluk

Hvis det er nødvendig å bytte sluk ved rehabilitering av bad bekostes det av B/L Rosenli. Det betyr at styret har bestemt at vi også skal bruke vår rørlegger til jobben. Han kjenner våre forhold godt. Kontakt vaktmester for mer informasjon.

NB!  Husk at i ordensreglene pkt. B-5 står at støyende arbeid er ikke tillatt etter kl 2100 og før kl 0800 om morgenen på hverdager. Det må ikke foregå støyende arbeider på søn- og helligdager eller 1.mai og 17.mai. På lørdager skal støyende arbeid være avsluttet kl 18.00.

Ordensreglene finner du Her